Imieniny: Błażeja, Przemysła i Fryderyka
29 Listopad 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

W dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie  projektu pn: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” Podpisanie umowy z marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem  odbyło się tym razem nie w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, lecz na terenie biogazowni w Darżynie.  Ze strony Gminy Potęgowo umowę podpisali Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin i Skarbnik Gminy Potęgowo Małgorzata Dąbrowska.

W uroczystości wzięli udział również pracownicy Urzędu Gminy Potęgowo i Zakładu Usług Publicznych, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Potęgowo Bogdan Chwal, przedstawiciele Partnera – Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno Sp. z o.o. z Prezesem Zarządu Marcinem Tomaszewskim na czele, projektant sieci ciepłowniczej Kazimierz Kurkowski, współautor studium wykonalności projektu Paweł Kraus. Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje dotyczące technologii biogazowni (a więc źródła ciepła), historii systemu ciepłowniczego w Potęgowie oraz projektu ciepłociągu w Potęgowie. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podziękował Marszałkowi za przybycie, podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego projektu, tj. zespołowi pracowników, współpracownikom, Parterowi projektu. Realizacja tego projektu nie byłaby też możliwa, gdyby nie przychylna postawa radnych Gminy Potęgowo. Marszałek Mieczysław Struk złożył na ręce Wójta gratulacje i wyraził zadowolenie, iż nasza Gmina tak mocno się rozwija, szczególnie w zakresie energii odnawialnej.

Przypomnijmy, iż Gmina Potęgowo w grudniu 2016r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o dofinansowanie w/w inwestycję i w wyniku trwającej cztery miesiące procedury oceny wniosków  zespół ekspertów uznał projekt Gminy Potęgowo za najlepszy w Województwie Pomorskim i znalazł się on na pierwszym miejscu listy rankingowej. Należy również nadmienić, iż złożenie wniosku poprzedziły wieloletnie przygotowania, które rozpoczęły się w 2012r. od  przygotowania I etapu dokumentacji projektowej. W celu sprawnej realizacji w/w inwestycji w listopadzie 2016r. Wójt Gminy Potęgowo  powołał zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno.

Wartość inwestycji ogółem wynosi 9 151 330,39 zł, w  tym wartość dofinansowania 6 321 778,51 zł.

Wartość inwestycji po stronie Gminy Potęgowo 8 060 485,49 zł, dofinansowanie 5 567 942,61 zł.

Wartość inwestycji po stronie Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno 1 090 844,90 zł, dofinansowanie 753 835,90 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci przesyłowej wraz z modernizacją źródła ciepła. Zaprojektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie węzły cieplne (istniejące podlegające modernizacji) oraz planowane do wbudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane będą indywidualne kotłownie. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie. W ramach operacji planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącej kotłowni węglowej oraz rozbudowa instalacji ciepłowniczej wraz z montażem trzech zespołów wymiennikowych źródeł ciepła (płytowych) i montażem dodatkowego pieca opalanego gazem w ciepłowni w Darżynie. Łączna długość planowanego ciepłociągu wynosi 4359,85 m. W ramach zadania inwestycyjnego wymienionych będzie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynki Urzędu Gminy, GOK, GOPS, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Wskazane w projekcie budowlanym technologie wykonania sieci oraz źródła ciepła biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej stosowane rozwiązania techniczno–technologiczne na terenie kraju. Gwarantuje to spełnienie norm budowlanych i branżowych, zarówno krajowych, jak i wskazanych przez prawodawstwo europejskie. Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Należy nadmienić, iż planowane rozwiązania techniczne umożliwią w perspektywie czasowej dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych budynków.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Przebudowa drogi w Skórowie - podsumowanie

Rajd Szlakiem Łupawskich Megalitów 2023

Seniorzy z Gminy Potęgowo na wspólnym wyjeździe do Gdańska

Wodociąg w Potęgowie ul. Spacerowa i Franciszka Wekwerta