Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
13 Lipiec 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej scieżki edukacyjnej

Wykonane zostało nowe zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej w Łupawie oraz leśnej ścieżki edukacyjnej, dobioru dokonano w dniu 28 czerwca 2024 r.).

Remont drogi gminnej w Karżnicy

W dniu 13 maja 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania, polegającego na remoncie drogi gminnej w Karżnicy. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja przebiegła sprawnie, a poziom wykonanych robót...

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Potęgowo - Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko

W dniu 7 grudnia 2023 dokonano końcowego odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo- Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko”.

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo

W dniu 01 grudnia 2023 r. dokonano komisyjnego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo” Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej o...

Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacja sieci wodociągowej

Dokonano ostatecznego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacja sieci wodociągowej”. Czynności odbiorowe trwały od 02.11.2023 do 16....

Wiata sceniczna w Grapicach

W dniu 23.10.2023r. dokonano końcowego odbioru zadania pn.:   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Grapice – Budowa wiaty scenicznej wraz z...

Budowa toru rowerowego PUMPTRACK wraz z oświetleniem

Strony