Imieniny: Damiana, Andrzeja i Juliusza
12 Kwiecień 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Potęgowo - Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko

W dniu 7 grudnia 2023 dokonano końcowego odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo- Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko”.

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo

W dniu 01 grudnia 2023 r. dokonano komisyjnego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo” Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej o...

Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacja sieci wodociągowej

Dokonano ostatecznego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacja sieci wodociągowej”. Czynności odbiorowe trwały od 02.11.2023 do 16....

Wiata sceniczna w Grapicach

W dniu 23.10.2023r. dokonano końcowego odbioru zadania pn.:   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Grapice – Budowa wiaty scenicznej wraz z...

Budowa toru rowerowego PUMPTRACK wraz z oświetleniem

Przebudowa drogi gminnej w Żochowie etap I

W dniu 16 października 2023 dokonano odbioru końcowego zadania przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Żochowo.  Jest to I etap inwestycji, obejmujący odcinek o długości  518,7 mb, od drogi krajowej...

Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP Potęgowo

Modernizacja szkół w Łupawie i Potęgowie   W sierpniu 2023 dokonano odbioru końcowego bardzo dużego zadania, jakim była „Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP...

Strony