Imieniny: Martyny, Macieja i Bronisława
30 Styczeń 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Z NOWĄ ENERGIĄ NA RYNEK PRACY

Projekt skierowany jest do 30 młodych osób kobiet i mężczyzn, które:

 • są w wieku 15-29 lat,

• zamieszkują na terenie powiatu m. Słupsk i pow. słupskiego,

• nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,

• w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu,

• są bierne zawodowo,

• są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy

Ścieżka wsparcia:

 1. Doradctwo zawodowe
 2. Coaching
 3. Szkolenie zawodowe:
  1. 20 spotkań x 8 godzin dziennie, średnio 2- 3 razy w tygodniu
  2. szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu, wybór szkolenia nastąpi na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb Uczestnika oraz zdiagnozowanej możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
  3. efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem VCC)
  4. za udział w szkoleniach przewidziane jest stypendium szkoleniowe – 6,65 zł netto/godzin
  5. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (np. skrypty lub podręczniki opracowania, ćwiczenia do wykonania),
  6. Uczestnicy podczas trwania szkolenia mają zapewniony catering (przerwa kawowa oraz obiad),
  7. Uczestnicy podczas trwania szkolenia podlegają ubezpieczeniu NNW,
  8. Uczestnicy mają możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez 3 miesięczne staże zawodowe
  1. 3 miesiące dla każdego Uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (dni robocze), dla osób niepełnosprawnych czas pracy zostanie odpowiednio skrócony,
  2. Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW,
  3. za udział w stażach przewidziane jest stypendium stażowe – 1127,47zł zł netto/miesiąc.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakończona budowa świetlicy w Głuszynie

Uchwalony budżet Gminy Potęgowo na rok 2023

Rusza przebudowa kolejnych trzech dróg w Gminie Potęgowo

VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Potęgowo

Rozstrzygnięcie konkursu "Życie bez nałogów"