Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
28 luty 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zagospodarowanie parku w Skórowie

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zagospodarowanie jednego zabytkowego parku w Skórowie znajdującego się na działkach 80/60 i 80/61 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Odsłonięcie starych drzew, będących częścią historycznego założenia parkowego przy zabytkowym dworze, oczyszczenie terenu,  wyrównanie ścieżek gruntowych i wyznaczenie nowych oraz montaż ławek parkowych, strzałek kierunkowych, tablic informacyjnych i koszy na śmieci.

Celem projektu było zagospodarowanie terenu części parku wiejskiego założonego w II poł. XIX w. Teren znajduje się w ewidencji zabytków gminy Potęgowo.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- wycinkę młodych drzew i krzewów w celu ukazania walorów przyrodniczych zabytkowego parku (odsłonięcie starych drzew, będących częścią historycznego założenia parkowego przy zabytkowym dworze);

- oczyszczenie z mchów i porostów cokołu otaczającego grobowiec, zasypanie dołu wykopanego w grobowcu

- usunięcie śmieci zalegających na terenie parku

- regulację, wyrównanie i korektę istniejących ścieżek gruntowych

- wyznaczenie nowych ścieżek gruntowych

- montaż 3 tablic informacyjnych

- montaż 3 strzałek kierunkowych

- montaż 6 ławek parkowych z oparciem

- montaż  4 koszy na śmieci.

Koszt robót wyniósł 91.942,50 zł, koszt nadzoru inwestorskiego – 2.214,00 zł , koszt projektu – 2.952,00 zł.

Gmina otrzymała na ten cel pomoc finansową z budżetu Stowarzyszenia Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, do kwoty 63.098,00 zł.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie